Softwaren der optimerer din bygning

Ambiant Insight+ kan gøre en forskel, for din bygning og dine kollegaer

Produktet Ambiant Insight+ har 3 fokusområder

Energioptimering

Giver besparelser på +20%

Medarbejderglæde

Øger produktiviteten

Bæredygtighed

Gør dine bygninger grønne

Vi gør ved hjælp af jeres nuværende CTS system/er og/eller IOT. Målet er at gøre jeres bygninger til intelligente lærende bygninger. 

Gå fra en CTS tidsstyret bygning, til en Insight+ behovsstyret bygning.

Så arbejder du med bygnings drift, FM, grøn omstilling, medarbejder tilfredshed eller andre funktioner hvor bygningens data omkring drift og brug kan gavne så kontakt os. 

Gør BMS og CTS systemer nemmere og smartere

Ambiant Insight+ er skabt til at analysere og handle på alle de data det er muligt at få ud af en bygning, samt alle eksterne data der kan gavne brugen og oplevelsen af bygningen

Gør en forskel for din bygning og dine kollegaer

Kunder

Partnere