Ambiant Insight+

Skabt til at analysere og handle på data

Software der gør BMS og CTS systemer nemmere og smartere.

Ambiant Insight+ er skabt til at Analysere og handle på alle de data det er muligt at få ud af en bygning, samt alle eksterne data der kan gavne brugen og oplevelsen af bygningen. Derfor kan man integrere alle typer af CTS løsninger, MS office 365, vejrdata og hvad der ellers giver mening at integrere med. Derudover kan man koble alle typer af IOT devices/sensorer på løsningen, både hvad angår typer og teknologier.

Overblik på tværs af bygninger, etager osv.

Produktet analysere helt fra det enkelte rum til etager, bygninger og over hele ejendoms porteføljer. Flere CTS/BMS systemer, ekstra IOT sensorer og yderligere datakilder samles i et et homogent overblik.

Automatiserer opgaver og alarmer

Der er indbygget selv-regulering af energiforbrug, samt diverse forskellige alarmer, så der kan handles på forhånd inden der opstår problemer. F.eks. kan man blive adviseret, hvis der er unormale udsving i varme, vand eller el forbrug, der kan være symptomer på lækage eller lign.

Forbind nemt til gængse CTS / BMS systemer

De fleste bygninger er styre via et standard CTS/BMS system. Disse understøttes af produktet og giver ud over yderligere funktionalitet også en støre fleksibilitet i brugen af systemet, og en mere intelligent håndtering af bygninger.

Simpelt overblik over CTS enheder

Har man et CTS system idag, er et af de ønsker man har at skabe et overblik over de sensorer/devices der er koblet op på systemet og hvor disse er placeret. Dette er en standard funktionalitet i Ambiant Insight+.

Den levende, tænkende bygning

Ambiant Insight+ arbejder med en digital model af jeres bygning, som har egenskaber, tilstande og handlinger. Jo længere Ambiant Insight+ har været i brug i bygningen, jo bedre data har vi for at optimere brugen. Dette foregår via data analyse og AI.

Baseret på Microsoft Cloud teknologi

Produktet er baseret på nedenstående teknologi, og er et cloud produkt, der ikke behøves installeret i jeres eget it miljø. Dertil kommer at det er 100% baseret på Microsoft teknologi.